AUTOMATIKTEKNIKER

HVAD LAVER EN AUTOMATIKTEKNIKER
På automatik- og procesuddannelsen arbejder du med maskiner, der indgår i forskellige produktioner. Du lærer om automatik, som findes i b.la. industrirobotter, elevatorer og maskiner. Du lærer at finde fejlene, reparere og opstille automatiske maskiner til produktionsanlæg. Du lærer at overvåge og vedligeholde automatiserede systemer og anlæg i en maskinel produktion.

Du får kendskab til de nyeste teknologier, og du kan arbejde i
elektronikvirksomheder, fødevare- og procesindustrien eller offshore industrien. Du kan også vælge at blive selvstændig.

Du kan afslutte uddannelsen som
- Automatikmontør (2½ år)
- Elevatortekniker (3½ år)
- Automatiktekniker (4½ år)
- Automatiseringstekniker (5½år)

KARRIEREMULIGHEDER
Alsidigheden i dine arbejdsopgaver er stor, og uddannelsen åbner døre til en branche med mange karrieremuligheder. Med en automatik- og
procesuddannelse, har du gode job og karrieremuligheder samt muligheder for videreuddannelse.

VIDEREUDDANNELSE
Når du er færdig med uddannelsen som automatiktekniker/ automatiseringstekniker, har du mulighed for at læse videre til fx: Energiteknolog, produktionsteknolog, automationsteknolog, elinstallatør, driftsteknolog og meget mere. Med enkelte supplerende fag, har du endnu flere muligheder for at uddanne dig.

EN RIGTIG GOD LØN
Du får SU på grundforløbene og derefter lærlingeløn under resten af
uddannelsen. En nyuddannet Automatiktekniker tjener ca. 34.000 pr. mdr. (kilde: børne- og undervisningsministeriet)

SÅDAN ER UDDANNELSEN SKRUET SAMMEN
Grundforløbet foregår på en erhvervsskole, og varer 20 eller 40 uger. Derefter kommer hovedforløbet, hvor du veksler mellem praktik og skole.

Fag
Du får mange spændende fag på skoleskemaet som fx. Elektronik, fejlfinding, fysik, hydraulik og pneumatik, robotteknologi, plc-programmering, iværksætteri og innovation og produktudvikling.

Praktik
Praktikken foregår på en arbejdsplads, hvor du bliver oplært i de
arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

HVORDAN KOMMER DU IND?
Du skal have 9./10. klasse + karakteren 02 i dansk og matematik.
Adgangskrav til hovedforløbet
- Dansk på E-niveau
- Engelsk på E-niveau
- Fysik på F-niveau
- Matematik på E-niveau
- Uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik

EUX AUTOMATIKTEKNIKER– studenterhue og svendebrev
Der er også mulighed for at tage uddannelsen som et EUX-forløb, og dermed få både studenterhue og svendebrev. Med en EUX bliver du ligestillet med dem, der har en gymnasial eksamen.

ER DU FYLDT 25
Så kan du tage uddannelsen til automatiktekniker som en særligt
tilrettelagt erhvervsuddannelse (EUV).